Satsningsområder

Nøtteliten familiebarnehages satsningsområder er omsorg, lek, og læring og utvikling av språk og sosial kompetanse i nært samspill mellom voksne og barn, både ute og inne.

omsorg, lek, læring og utvikling

Nøtteliten familiebarnehages innhold styres av barnehageloven og rammeplan for barnehager. En pedagogisk veileder fra Nesodden kommune er innleid og er til stede en dag i uka.

Barnehagen har et godt miljø med engasjerte og motiverte assistenter med mange års barnehageerfaring. Nøtteliten legger vekt på at omsorg, læring og utvikling av språklig og sosial kompetanse skal skje i daglig lek og nært samspill med barna. Et av familiebarnehagens kvalitetstrekk er den lille barnegruppen og det hjemlige miljøet.

Søkere fra Nøtteliten familiebarnehage har prioritet ved søknad om plass i Askeladden barnehage, iht deres vedtekter. Deres visjon er ”rom for alle”.